Vind me ook op

Oekraïense sprookjes­verhalen voor kinderen

Er was eens…. Belgisch of Oekrains: iedereen houdt van sprookjes. En om de boodschap en het gevoel echt te laten binnenkomen, lees je die het liefst in je moedertaal. Egelke Translations had een vraag gekregen om de sprookverhaaltjes te vertalen van Nederlands naar Oekrains. Dit was een mooie opdracht die met succes werd voltooid.

De vraag van de Dienst Vreemdelingenzaken om te tolken-vertalen voor de Oekraïense ontheemden is nog steeds actueel waar de noden zich situeren op professionaliteit en correctheid. Ondertussen is  DVZ is een trouw partner geworden van Egelke Translations.

Jij kan bij ons terecht voor uiteenlopende taal­opdrachten